top of page

פתיחת עסק

המטרה של כל עסק היא להיות עסק למטרת רווח. לכן, לפני פתיחת העסק מומלץ לערוך תוכנית עסקית ולהתייעץ עם בעל מקצוע מנוסה בתחום.
לאחר פתיחת העסק יש לנהל ספרים על פי הוראות ניהול ספרים שנקבעו ע"י מס הכנסה. לכל עסק יש את הוראות ניהול הספרים משלו לפי אופי ומהות העסק. ניהול ספרים שאינו בהתאם להנחיות עלול לעתים לגרום לפסילת ספרים על ידי מס הכנסה.

מי שבחר לפתוח עסק צריך להביא בחשבון שמעתה ואילך הוא נמצא תחת מעקב של שלטונות המס וצריך לפעול לפי הנחיותיהם.
פתיחת עסק היא אתגר עם קשיים ומכשולים בדרך, אך בסופו של דבר יכולה להיות הזדמנות נפלאה להגשמת חלום ולהצלחה, הן במישור המימוש העצמי והן במישור הכלכלי ולהוביל להצלחה ושגשוג, אם מנהלים את העסק נכון ובתבונה.

קיבלתם את ההחלטה להיות עצמאיים? מזל טוב! מה עכשיו?

בהתאם לחוק, על כל אחד שמעוניין להקים עסק בין אם המדובר בעוסק פטור/מורשה או חברה בע”מ עליו לדווח על הפעילות העסקית, כלומר עליהם לפתוח תיקים ברשויות המס (מס הכנסה, מע”מ וביטוח לאומי).

מה צורת ההתאגדות העדיפה?
אנו ממליצים טרם ההליך, להיוועץ עם בעל מקצוע בתחום במטרה לבחון מהו אופן ההתאגדות הנכון מבחינה מיסויית וחשבונאית (כעוסק פטור/עוסק מורשה) והכל לאופי והיקף הפעילות הצפוי וזאת על מנת להבטיח התנהלות תקינה ושוטפת לאורך זמן רב.

מסמכים הנדרשים לצורך פתיחת תיק עוסק פטור/מורשה:
• צילום תעודת זהות
• אסמכתא על קיום חשבון בנק של העסק – צילום שיק או אישור מהבנק עם פרטי החשבון
• חוזה שכירות/רכישה של הנכס בו מתנהל העסק (אם קיים)

למה כדאי לכם לפתוח את התיק באמצעות משרדנו:
הזמן שלכם חשוב לכם? הזמן שלכם חשוב גם לנו! לכן אנחנו כאן על מנת לסייע ולתת לכם את כל השירותים הנדרשים על מנת שתתעסקו אך ורק בהגשמת החלום העסקי שלכם.

הבירוקרטיה הכרוכה בהתעסקות עם רשויות המס הינה ארוכה ומייגעת, אנו מציעים לכם לחסוך את ההתרוצצות למס הכנסה, מע”מ וביטוח לאומי, מציעים לחסוך לכם את התורים הארוכים, מילוי הטפסים והשאלות הרבות, ולכן מציעים לכם בעלות סמלית את שירות פתיחת התיקים דרכנו.

bottom of page